Gå til sidens indhold

Det kan I søge til

Velliv Foreningen støtter indsamling og analyse af viden som giver indsigt i tendenser, påvirkninger eller forandringer, der udfordrer vores mentale sundhed i arbejdslivet og i samfundet generelt. Vi støtter også kampagner, som bringer ny indsigt videre, så det styrker kendskab, holdning og handling hos målgrupper, som påvirkes af de analyserede udfordringer.

Analyser og kampagner skal være til gavn for større målgrupper og have en landsdækkende relevans.

Ansøger kan enten søge til analyse eller til kampagne. Ansøgere, der søger om en bevilling til en analyse, kan, efter at den er gennemført, i dialog med Velliv Foreningen sende en opfølgende ansøgning til en kampagneindsats.

Analyser skal bidrage med ny viden med det formål, at private arbejdspladser og samfundet bredt set tidligt kan sætte ind med forebyggende aktiviteter, der styrker flere menneskers mentale sundhed.

Kampagner har til formål at holdnings- og adfærdspåvirke en relevant større modtagermålgruppe med afsæt i analyser og viden til at forebygge udfordringer for mental sundhed.       

Ansøgermålgrupper

Arbejdsmarkedsorganisationer, brancheorganisationer, tænketanke, analysebureauer, større konsulenthuse samt foreninger gerne i samarbejder. Ansøger til analyser skal have dokumenterede kompetencer og kapacitet til at gennemføre eller lede gennemførelsen af større analyser. Tilsvarende skal ansøgere til kampagner have dokumenterede kompetencer og et relevant netværk, der sætter ansøger i stand til at sikre slagkraftige kampagner.

Eksempler på analyser der kan søges

Analyser og undersøgelser omkring tendenser og forandringer i arbejdslivet 

Kommunikationsteknologi, digitalisering, anvendelse af robotter, ændringer i ansættelsesformer og tilknytning til arbejdsmarkedet, nye ledelses- og arbejdsformer, platformsøkonomi, krænkelser, mobning, trusler om vold, udbrændthed, konsekvenser af corona, distanceledelse, psykologisk sikkerhed og arbejdsfællesskab m.m. eller helt nye temaer.

 

Analyser og undersøgelser omkring tendenser og forandringer i samfundet generelt

Kommunikationsteknologi, sociale medier, nye familieformer, kønsidentiteter, fysiske og virtuelle rammer, overvågning, normer og forventninger, forråelse, urbanisering, boligformer, udkantsproblemstillinger, natur m.m. eller helt nye temaer.

Eksempler på kampagner der kan søges til

Kampagneindsats vedrørende mental sundhed i arbejdslivet

Kampagne for at forbedre lærling/mester-relationer, håndtere digital chikane som ansat, bruge samtaler til overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv, mindske jobmæssige udfordringer med at være forælder til unge med mentale udfordringer m.m.

 

Kampagneindsats vedrørende mental sundhed i samfundet generelt 

Kampagne for at begrænse smartphonebrug og computerspil, fokus på vigtigheden af søvn, brug af naturen, nye bo- og leveformer, kampagne mod seniorbashing.

Analyser kan indeholde elementer som

 • Surveys
 • Kvalitative interviews
 • Observation
 • Reviews
 • Sammenligninger
 • Viden indhentet fra udlandet
 • Formidlings- og kommunikationsplan

Analyser skal ikke nødvendigvis omsættes til konkrete værktøjer og metoder, men der skal udarbejdes en grundig formidlings- og kommunikationsplan for modtagerorienteret udbredelse af resultaterne til relevante målgrupper. Der er mulighed for at indgå i et samarbejde med Velliv Foreningen om tilkobling af formidlingsfaglig støtte.

Kampagner kan indeholde elementer som

 • Strategi og planer
 • Website/Facebookside
 • Webinarer, foredrag, møder
 • Events
 • Annoncer
 • Fysiske materialer
 • Happenings
 • PR-arbejde

Kampagner skal altid indeholde en kvalitativ dimension så de tilrettelægges optimalt ift. den primære målgruppe samt altid indeholde en før- og eftermåling.