Gå til sidens indhold

Målsætning

Med indsatsområdet "Analyser og kampagner” støtter Velliv Foreningen indsamling og analyse af viden som giver indsigt i tendenser, påvirkninger eller forandringer, der udfordrer vores mentale sundhed i arbejdslivet og i samfundet generelt. Samtidig støtter vi også kampagner, som bringer ny indsigt videre, så det styrker kendskab, holdning og handling hos målgrupper, som påvirkes af de analyserede udfordringer. Analyser og kampagner skal være til gavn for større målgrupper og have en landsdækkende relevans.

Velliv Foreningen modtager ansøgninger, der retter sig mod alle tre slags forebyggelse

  • Primær forebyggelsesindsats (mennesker der ikke er mentalt udfordret)
  • Sekundær forebyggelsesindsats (mennesker der er mentalt udfordret, stresssymptomer m.m.)
  • Tertiær forebyggelsesindsats (mennesker der skal tilbage til arbejdet efter langtidssygemeldinger)
Forandringsmodeller_analyse-og-forandring_test_ny.png
Forandringsmodeller_analyse-og-forandring_test2.png
Forandringsmodeller_analyse-og-forandring_test2.svg
Forandringsmodeller_analyse-og-forandring_test2.svg (1)