Gå til sidens indhold

Det kan I søge til

Velliv Foreningen vil fremme forskning, der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser.

Indsatsen for mental sundhed i arbejdslivet skal forbedres med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og virkningsfulde værktøjer. Viden og værktøjer skal understøtte de indsatser, som vi ønsker at støtte på øvrige områder og i kampagner og aktiviteter målrettet indsatsen på arbejdspladserne.

 

Velliv Foreningen støtter projekter, der afdækker hvordan kendte mentale sundhedsudfordringer kan forebygges, hvordan aktører på den enkelte arbejdsplads kan handle og opnå resultater, og hvordan strukturer og rammer i samfundet kan fremme mental sundhed. Nye mentale sundhedsudfordringer, der har særlig relation at opnå styrket mental sundhed i arbejdspladslivet kan også opnå støtte.

Vi støtter forskning, der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser for at forebygge eller håndtere mentale sundhedsudfordringer:

  • på små og mellemstore virksomheder
  • for unge- og førstegangsansatte
  • for ledere
  • for seniorer

Et vigtigt mål med forskningsprojekterne er at kunne udvikle og udbrede ’best pratice’, som virksomhederne kan tage afsæt i, når de vil engagere sig i konkrete indsatser for mental sundhed.

Forskningsindsatsen skal være innovativ og med et tværfagligt og interdisciplinært fokus, så forskningsresultaterne i høj grad går i spænd med den nuværende og fremtidige virkelighed på arbejdspladserne. Desuden forudsættes et væsentligt indslag af involvering og formidling i forhold til arbejdspladserne. Det også Velliv Foreningens ambition, at yngre forskere kan medvirke til en vitalisering af arbejdslivsforskningen.

Det er desuden Velliv Foreningens mål at medvirke til at skabe rammer for videndeling mellem forskningsprojekterne og rammer, hvor arbejdspladser og forskere kan mødes og udvikle nye løsninger.