Gå til sidens indhold

Det støtter vi ikke

 • Forskning hvor målgruppen ikke er primært private erhvervsaktive
 • Forskning som ikke er anvendelsesorienteret ift. brug på arbejdspladser
 • Indsatser som primært er individorienterede f.eks. fokus på mindfulness, psykologsamtaler el. lign.
 • Indsatser som fortrinsvis handler om fysisk sundhed
 • Indsatser hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive
 • Indsatser der har den ældste gruppe i samfundet som målgruppe (75+)
 • Privatpersoner eller enkeltpersoner der søger til rejser, uddannelse, kurser el.lign.
 • Indsatser der sigter på behandling i det psykiatriske system
 • Indsatser byggeri- eller anlægsaktiviteter er hovedformålet for et projekt
 • Partipolitiske aktiviteter og religiøst funderede aktiviteter
 • Indsatser vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed
 • Almindelig drift

Følgende kan ikke modtage donationer

 • Ansatte i Velliv Foreningen
 • Bestyrelsesmedlemmer, deres ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet kan drage fordel af en bevilling
 • Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab kan ikke modtage donationer til alene egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere. Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab, deres ægtefæller og børn, som er ansatte i en virksomhed, kan godt modtage donationer på virksomhedens vegne.