Gå til sidens indhold

Krav og forventninger

Siden er kun udfyldt under Vores arbejdsplads - tar lang tid at opsætte accordion - er der særlige krav der skal med under denne pulje? /CGA

Skal være anvendelses- og arbejdspladsorienteret 

Forskningsprojektet skal tage udgangspunkt i udfordringer og behov, som de opleves på konkrete arbejdspladser og i dialog med konkrete arbejdspladser dvs. flere enkeltstående virksomheder eller minimum fem virksomheder indenfor samme branche. Gennemførelsen af projektet skal ske i løbende dialog, afprøvning og samarbejde med arbejdspladserne, og resultaterne af projektet skal kunne benyttes af arbejdspladser. 

Inddrag små og mellemstore virksomheder 

For at sikre, at forskningsprojekterne tager afsæt i reelle udfordringer på arbejdspladser, skal projekterne foregå i samarbejde med virksomheder. Det er et krav, at der skal foreligge tilsagnserklæringer fra minimum fem virksomheder, når ansøgningen indsendes. Ledelsen på disse virksomheder skal udfylde et tilsagn - eller letter of intent - hvor de tilkendegiver, at de ønsker at deltage i projektet. I kan bruge Velliv Foreningens skabelon, som kan findes under Vejledninger og skabeloner (link). 

Der er mulighed for at søge overhead i forbindelse med ansøgninger til forskningsprojekter hos Velliv Foreningen.

Søg om op til i alt 15 % overhead i forbindelser med forskningsansøgninger.

Der kan bevilges op til 5 % generelt overhead opgjort på basis af alle direkte projektspecifikke omkostninger (f.eks. løn, transport, dataindsamling og – bearbejdning, kommunikationsbistand, rejser, konferencedeltagelse m.v.) direkte relateret til gennemførelse af projektet.

Der kan bevilges op til 10 % overhead (opgjort ift. det samlede beløb til direkte projektspecifikke omkostninger) til ikke-projektspecifikke omkostninger, såfremt disse er specificeret i ansøgningen (f.eks. til kontor, IT, administration m.v.).

EKSEMPEL:

Direkte projektspecifikke omkostninger                                                           1.000.000 kr.

5% overhead heraf (50.000,- kr.)                                                                        50.000 kr.

Ikke projektspecifikke omkostninger:                                                                 125.000 kr.

Max 10 % af direkte projektspecifikke omkostninger:                                          100.000 kr.

Samlet ansøgning                                                                                          1.150.000 kr.

Indhent supplerende finansiering 

Vi støtter ofte gode projekter med et mindre beløb end ansøgt, og håber, at ansøger selv eller andre kan spæde til. Brug derfor – allerede før du sender en ansøgning til Velliv Foreningen – tid på at søge alternativ finansiering. Velliv Foreningen ser positivt på projekter, der er støttet af flere parter.