Gå til sidens indhold

Det kan I søge til

Velliv Foreningen vil støtte engagerede borgere, foreninger og virksomheder i at igangsætte aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

I kan søge til

Aldersgruppen til indsatser er afgrænset til unge, voksne og ældre i alderen 20-75 år. 

Mange ansøgninger handler om indsatser i forbindelse med en etableret institution, eller en allerede klar målgruppe af deltagere. Er det ikke tilfældet, skal I i ansøgningen beskrive, hvordan deltagere eller brugere til indsatsen findes.

Oplys gerne deltagerantallet, hvis der allerede er deltagere eller brugere til den indsats, I søger til. Desuden er det vigtigt, at I beskriver, hvordan deltagerne konkret indgår i indsatsen - eksempelvis ved at vedhæfte en oversigt over deltagere eller skriftlige tilsagn fra samarbejdsparter.

Typer af aktiviteter I kan søge til?

Vi støtter gerne afprøvning af initiativer, nye ideer og tiltag med lokal forankring. I kan for eksempel søge til:

  • lokale aktiviteter
  • frivilligindsatser
  • arrangementer
  • møder og kurser
  • formidlingsaktiviteter

Beskriv hvad der skal foregå

Velliv Foreningen støtter gode lokale ideer, der gør en positiv forskel for den mentale sundhed. Derfor beder vi jer om i ansøgningsskemaet at beskrive:

  • de udfordringer en bevilling skal afhjælpe
  • omfanget af udfordringerne
  • den konkrete indsats I som ansøger vil iværksætte
  • det der skal komme ud af indsatsen

Hvor meget kan I søge om?

En bevilling til en lokal indsats kan max. udgøre 50.000 kr. Velliv Foreningen kan beslutte kun at bevilge en del af det ansøgte beløb. I sådanne tilfælde, opfordres I til at supplere med anden ekstern finansiering.

Ansøgers og centrale projektdeltageres kompetencer og erfaring er vigtig

Mange ildsjæle, idemagere, enkeltpersoner og konsulenter søger om midler til indsatser for et lokalt fællesskab, hvor indsatsen i større eller mindre grad gennemføres af jer selv.

For at Velliv Foreningen kan vurdere, om I som ansøger er egnet til at stå for gennemførelsen af et succesfuldt projekt, har vi behov for, at I beskriver jeres viden og de erfaringer, I trækker på til projektet. Det kan I eksempelvis gøre i et kort vedhæftet CV eller ved at opliste det i et dokument.

Satser for timelønninger og honorarer i 2021

Velliv Foreningen opererer med følgende satser under indsatsområde 1:

For ansatte i diverse funktioner i civilsamfundet (eksempelvis på væresteder, i frivilligcentre og lignende) vurderes timesatsen inden for en ramme på maksimalt 250 kr./timen.

Ved brug af rådgivere og eksterne specialfunktioner i civilsamfundet gælder en timesats på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

kol11.jpg