Gå til sidens indhold

Krav og forventninger

Siden er kun udfyldt under Vores arbejdsplads - tar lang tid at opsætte accordion - er der særlige krav der skal med under denne pulje? /CGA

Løn og honorarer 

For ansatte i diverse funktioner i civilsamfundet (eksempelvis på væresteder, i frivilligcentre og lignende) vurderes timesatsen inden for en ramme på maksimalt 250 kr./timen.

Ved brug af rådgivere og eksterne specialfunktioner i civilsamfundet gælder en timesats på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

Igangsæt ikke projektet inden udsendelse af svar 

Velliv Foreningen støtter ikke allerede igangsatte aktiviteter eller projekter, hvor slutdatoen falder inden svar udsendes.

Supplerende bilag efter ansøgningsfrist 

Ved anmodning om prækvalificering eller indsendelse af en ansøgning kan sekretariatet i Velliv Foreningen efterspørge yderligere dokumentation til brug i sagsbehandlingen og vurderingen af ansøgningen. Denne dokumentation skal kunne tilvejebringes.

Brug Velliv Foreningens skabeloner

Brug altid Velliv Foreningens formaterede skabelon til at lave projektets budget. Du finder skabelonen i menuen til højre eller ved et link over feltet "Upload budget" i ansøgningsskemaet.