Gå til sidens indhold

Det kan I søge til

Velliv Foreningen støtter den enkelte arbejdsplads i at arbejde med at forebygge mentale sundhedsudfordringer og styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde.

I kan søge til

Aktiviteterne skal tage afsæt i velafprøvede og praksisnære værktøjer og metoder, som understøtter virksomhedens mål om at skabe trivsel og fremme mental sundhed. Det kan f.eks. være:

  • Implementering af trivsels- og stresspolitik.
  • Trivselsundersøgelse for kortlægning af udfordringer og udarbejdelse af handleplan for forebyggende indsatser.
  • Tidlig indsats for forebyggelse af stress.
  • Implementering af psykologisk sikkerhed.
  • Implementering af en positiv feedback- og feedforward kultur.

I kan søge til en indsats for hele arbejdspladsen eller indsats målrettet lederne.

Vær konkret i ansøgningen

Ansøgningerne skal tage afsæt i en konkret udfordring, og det skal beskrives, hvordan aktiviteterne kan løse udfordringen. Aktiviteterne skal være indsatser, metoder og værktøjer, der er velafprøvede, og som har vist sig effektfulde i tidligere lignende indsatser.

Beskriv tydeligt indholdet i de aktiviteter, I ønsker at gennemføre. I skal også tydeligt beskrive, hvilke tegn på forandringer I forventer at se på jeres virksomhed i hverdagen. Det er med til at sikre, at den viden og de erfaringer I får, bliver til nye rutiner og en ny praksis i hverdagen.

Få alle med

Velliv Foreningen ser gerne at ledere, HR-ansvarlige, medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er engageret i ansøgningen. Ansøger kan samarbejde med eksterne konsulentfirmaer og rådgivere, men ansøgningen tegnes af arbejdspladsens ledelse, som også hæfter for en evt. bevilling.

Vores håndværkere går ikke over til hinanden og siger ’Nå, hvorfor er du ked af det i dag?’. Tonen er hård i vores branche, og vi snakker ikke så meget om de svage sider. De nye trivselsagenter er blevet lært op i at få øje på de medarbejdere, der ikke har det 100 procent godt. De har fået redskaber til at spørge ind og tilbyde hjælp.

Jan Johannsen, projektleder i KW Betonteknik

Inspiration til trivsel hos KEN HYGIENE SYSTEMS

KEN HYGIENE SYSTEMS fik penge til et pilotprojekt, som skal give inspiration til at arbejde aktivt med trivsel i fremtiden i afdelingen Research & Development, som består af 20 mænd, der er ingeniører, konstruktører og værkstedsmedarbejdere. Emnet trivsel er ikke ét, de normalt tager op i en travl hverdag, og måske netop derfor har medarbejderne været glade for de to workshops, som en konsulentvirksomhed har stået for. 

 

Foto KEN.jpg