Gå til sidens indhold

Krav og forventning

Der er en række krav og forventninger fra Velliv Foreningens side.

Jeres virksomhed må maksimalt have 250 medarbejdere 

Hvis jeres virksomhed skal kunne komme i betragtning til støtte hos Velliv Foreningen, må I maksimalt have 250 medarbejdere. Dette bliver opgjort som samlede antal medarbejdere, der er tilknyttet CVR-nummeret. 

 • Løn

  Udfyld budgetskabelonen meget omhyggeligt. Alle lønudgifter skal specificeres på lønudgiftsarket med satser på timelønninger på alle deltagere.

  Velliv Foreningen opererer med faste timesatser afhængig af den funktion, som personen, der skal modtage lønudgiften, varetager.

  For offentligt ansatte konsulenter følger overenskomstfastsat eller faktisk løn. Der skal efter anmodning fra Velliv Foreningen foreligge dokumentation for lønsatser. 

  For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

  Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms).

  Satserne justeres hvert år pr. 1/1 med en procentsats svarende til den gennemsnitlige ændring i lønningerne på det private arbejdsmarked i det forudgående år.

  Velliv Foreningen bevilger ikke penge til projekter, der indebærer time- og honorarsatser, der overstiger 832 kr./time (2020) alt inkl. også evt. moms.

 • Kommuniker

  Velliv Foreningen ønsker at synliggøre de projekter vi støtter for at udbrede kendskabet til projektet både på landsplan og lokalt, så endnu flere danskere kan blive inspireret til at gøre en indsats for at styrke deres og andres mentale sundhed. Derudover vil vi gerne anerkende bevillingsmodtagernes indsats, og inspirere til, at flere søger midler til projekter hos os.

  Bevillingsmodtagere skal i enhver kommunikation omkring bevillingen og det bevilgede projekt kommunikere, at projektet er støttet af Velliv Foreningen. Foreningen benævnes Velliv Foreningen. 

 • Materialer skal være frit tilgængelige

  Støttede projekters resultater skal være frit og offentligt tilgængelige, og Velliv Foreningen kan ligesom alle andre gøre brug af projektets resultater. Også i forbindelse med konsulentfirmaers projekter og forskningsprojekter skal Velliv Foreningen og offentligheden have fuld og fri adgang til og indsigt i rapporter, koncepter, materialer og resultater af projektet.

 • Start indenfor 12 måneder

  Projektet skal igangsættes senest 12 måneder fra bevillingsdato ellers bortfalder tilsagn falder bort.

   

 • Ændringer

  Ønsker man ændringer i projektet i forhold til mål, startdato, tidsplan, økonomi, målgruppe m.v., skal Velliv Foreningen underrettes, herefter vil vi tage stilling til, om bevillingen kan opretholdes med de planlagte ændringer.

 • Tænk i forankring

  Det er vigtigt for Velliv Foreningen, at du har planer for eller beskrevet ideer til hvordan resultaterne af dit projekt kan fastholdes og videreføres, når bevillingen er brugt.