Gå til sidens indhold

Krav og forventninger

Siden er kun udfyldt under Vores arbejdsplads - tar lang tid at opsætte accordion - er der særlige krav der skal med under denne pulje? /CGA

Tænk i forankring 

Det er vigtigt for Velliv Foreningen, at I har planer for eller beskrevet ideer til hvordan resultaterne af jeres projekt kan fastholdes og videreføres, når bevillingen er brugt. Det er særligt vigtigt, at I indtænker hvordan projektets resultater efterfølgende kan benyttes af arbejdspladser uden brug af konsulenter. 

Start eventuelt med et pilotprojekt 

Velliv Foreningen vil hellere støtte konkrete og gennemtænkte mindre forprojekter og delaktiviteter, der senere kan videreudvikles eller opskaleres, end store projekter med usikkerhed omkring, hvad der f.eks. kommer til at ske i ”år 3 og 4”. Hvis der er usikkerhed omkring hvordan et projekt skal formes, er det derfor bedst at starte med et pilotprojekt. 

Husk tilsagn fra virksomheder 

Det er et krav, at der skal foreligge tilsagnserklæringer fra minimum fem virksomheder, når ansøgningen indsendes. Ledelsen på disse virksomheder skal udfylde et tilsagn - eller letter of intent - hvor de tilkendegiver, at de ønsker at deltage i projektet. I kan bruge Velliv Foreningens skabelon, som kan findes under Vejledninger og skabeloner (link). 

Deltagende virksomheder må maksimalt have 500 medarbejdere 

De virksomheder, der deltager i projektet, må maksimalt have 500 medarbejdere. Dette bliver opgjort som samlede antal medarbejdere, der er tilknyttet CVR-nummeret. 

Projektresultater skal deles med alle 

Velliv Foreningens uddelingsaktiviteter er almennyttige.

Støttede projekters resultater skal være frit og offentligt tilgængelige, og Velliv Foreningen kan ligesom alle andre gøre brug af projektets resultater. Også i forbindelse med konsulentfirmaers projekter og forskningsprojekter skal Velliv Foreningen og offentligheden have fuld og fri adgang til og indsigt i rapporter, koncepter, materialer og resultater af projektet.

Start ikke projektet før tilsagn 

Velliv Foreningen støtter ikke allerede igangsatte aktiviteter eller projekter, hvor slutdatoen falder inden svar udsendes. Vent derfor med at påbegynde de centrale aktiviteter i projektet indtil I har fået behandlet jeres ansøgning. I kan dog starte med en behovsanalyse eller lignende, inden projektet går i gang. 

Ændringer efter projektstart 

Bevillinger fra Velliv Foreningen gives under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen. Såfremt dette ikke er muligt, skal der ved afvigelser fremsendes en ny projektbeskrivelse samt budget til Velliv Foreningen til godkendelse.

Planlægges der ændringer til projektet, som for eksempel ændringer i tidsplan, økonomi eller målgruppe skal Velliv Foreningen underrettes og tage stilling til, om tilsagn af bevilling kan opretholdes med de ønskede ændringer. Vurderer Velliv Foreningen, at ændringerne er af en karakter, som gør at grundlaget for bevillingen er ændret væsentligt, bortfalder tilsagn om bevilling.