Gå til sidens indhold

Det kan I søge til

Velliv Foreningen vil styrke arbejdsfællesskab, trivsel og arbejdsglæde og forebygge mentale sundhedsudfordringer på flere private virksomheder, selvejende organisationer, interesseorganisationer, NGO’er og lignende fra samme område.

Det kan I søge til

 • Udvikle nye metoder eller værktøjer til flere virksomheder
 • Afprøve disse metoder eller værktøjer
 • Justere kendte metoder til en bestemt branche eller til flere virksomheder
 • Implementere og udbrede allerede velafprøvede metoder og værktøjer.

Krav til indsatserne

 • Indsatserne skal have fokus på potentialerne for udbredelse eksempelvis som forebyggelsespakker.
 • Indsatserne tager afsæt i konkrete udfordringer og behov blandt en gruppe af lokale arbejdspladser.
 • Velliv Foreningen ser gerne ansøgninger udformet som pilotprojekter, hvor et nyt initiativ, nye metoder eller værktøjer afprøves med henblik senere opskalering og udbredelse.

Mindst fem arbejdspladser

Der skal indgå minimum fem arbejdspladser i et projekt og gerne flere. Velliv Foreningen ser gerne ansøgninger udformet som pilotprojekter, hvor et nyt initiativ, nye metoder eller værktøjer afprøves med henblik senere opskalering og udbredelse. Velliv Foreningen prioriterer projekter organiseret som partnerskaber mellem f.eks. brancheforeninger, virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer og andre relevante aktører. Der vil i forbindelse med de fleste ansøgninger blive tilført ekstern kvalitetssikring og evaluering.

Fokusområder

Indsatser for en gruppe af lokale arbejdspladser kan rette sig mod:

 1. Hele arbejdspladsen
 2. Lederne
 3. Unge og førstegangsansatte
 4. Seniorer og overgangen til pensionistliv

Eksempler på indsatser

Hele arbejdspladsen

 • Indsatser med fokus på risikofaktorer som f.eks. mobning, chikane, krænkende adfærd og trusler om vold.
 • Indsatser med fokus på mental sundhed, som er på forkant med forandringer i virksomheden som vækst, omorganisering og øget arbejdspres.

Unge og førstegangsansatte

 • Udvikling og implementering af mentorordninger på arbejdspladserne.
 • On-boarding metoder og -værktøjer med fokus på at sikre trivsel blandt de unge.

Lederne

 • Udvikle kompetencer i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefravær og stress.
 • Netværk omkring indsatser med fokus på ledernes rolle og opgaver omkring kerneopgaven og arbejdsfællesskab.
 • Indsatser for ledernes egen mentale sundhed.

Seniorerne

 • Indsatser der styrker mental sundhed i senkarrieren, gradvis tilbagetrækning og overgang til pension.
 • Udarbejdelse og implementering af politikker og retningslinjer for seniorer på arbejdspladsen.

Beløbsramme

Der er ikke defineret en øvre eller nedre beløbsgrænse for projekter i "vores område", hverken i en pilotfase eller i efterfølgende udbredelsesfase.