Gå til sidens indhold

Lokal trivsel

Vil du starte en samtalegruppe for forældre til børn med autisme, eller en aktivitetsgruppe for mænd, der netop er pensioneret. Drømmer du om starte en gå-gruppe for ensomme? Vil du gøre noget for at styrke andres mentale sundhed i jeres lokalområde - så søg Velliv Foreningens lokale trivselspulje.

kol11.jpg

I den lokale trivselspulje fokuserer Velliv Foreningen på at engagerede borgere, foreninger og virksomheder støttes i at virkeliggøre aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

Målgruppe

Den primære målgruppe skal være unge, voksne eller ældre i alderen 20-75 år.

Temaer du kan søge til

Eksempler på projekttemaer med afsæt i lokale behov kan være:

  • lokale aktiviteter
  • frivilligindsatser
  • arrangementer
  • møder og kurser
  • formidlingsaktiviteter

Vi støtter gerne afprøvning af initiativer, nye ideer og tiltag med lokal forankring.

Størrelse på bevillinger

En bevilling til en lokal indsats kan max udgøre 50.000 kr. Velliv Foreningen kan beslutte kun at bevilge en del af det ansøgte beløb. Ansøgere opfordres til om muligt at supplere med anden ekstern finansiering.