Gå til sidens indhold

Vilkår vores trivsel

Dokumentation for deltagere til indsatser

Mange ansøgninger handler om indsatser i forbindelse med en etableret institution eller en allerede præcis og kendt målgruppe af deltagere. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du i ansøgningen beskrive, hvordan deltagere eller brugere til indsatsen findes. Er der allerede deltagere eller brugere til den indsats du søger til, kan du oplyse antallet.

Desuden er det vigtigt at du beskriver, hvordan disse deltagere konkret indgår i indsatsen. Det kan f.eks. gøres ved at vedhæfte en oversigt over deltagere eller skriftlige tilsagn fra samarbejdsparter.

 

Dokumentation for ansøgers og centrale projektdeltageres kompetencer og erfaring

Mange ildsjæle, idemagere, enkeltpersoner og konsulenter søger om midler til indsatser for et lokalt fællesskab, hvor indsatsen i større eller mindre grad gennemføres af dem selv.

For at Velliv Foreningen kan vurdere, om du som ansøger er egnet til at stå for gennemførelsen af et succesfuldt projekt, har vi behov for at du beskriver din viden og de erfaringer, du trækker på til projektet. Det kan du f.eks. gøre i et kort vedhæftet CV eller ved at opliste det i et dokument.

Beskrivelse af indsatsen

Velliv Foreningen støtter gode lokale ideer, der gør en positiv forskel for den mentale sundhed. Derfor beder vi dig om i ansøgningsskemaet at beskrive:

  • de udfordringer en bevilling skal afhjælpe
  • omfanget af udfordringerne
  • den konkrete indsats du som ansøger vil iværksætte
  • det der skal komme ud af indsatsen

Satser for timelønninger og honorarer i 2021

Ved lønudgifter opererer Velliv Foreningen med følgende satser under indsatsområde 1:

For ansatte i diverse funktioner i civilsamfundet (eksempelvis på væresteder, i frivilligcentre og lignende) vurderes timesatsen inden for en ramme på maksimalt 250 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 200 kr./timen (uden moms)

Ved brug af rådgivere og eksterne specialfunktioner i civilsamfundet gælder en timesats på maksimalt 500 kr./timen (hvis der er pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms).

For arbejdspladser, der søger under indsatsområde 1, gælder følgende takster:

For interne medarbejdere og private konsulenter på junior kompetenceniveau vurderes lønsatsen indenfor en ramme på maksimalt 500 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 400 kr./timen (uden moms)

Private konsulenter på senior kompetenceniveau vurderes individuelt inden for en ramme på maksimalt 832 kr./timen (hvis der pligt til at tillægge moms) og 665 kr./timen (uden moms)

Satserne justeres hvert år pr. 1/1 med en procentsats svarende til den gennemsnitlige ændring i lønningerne på det private arbejdsmarked i det forudgående år.