Gå til sidens indhold

Vores arbejdsplads

Støtter mindre projekter på en arbejdsplads basseret på kendte metoder. Små og mellemstore, private virksomheder og selvejende institutioner kan søge op til 250.000 kr.

v22.jpg

Målet er at flere private SMVer får en systematisk tilgang til forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer og fremme af trivsel på arbejdspladsen.

Med indsatsområdet "Vores arbejdsplads" har vi fokus på, at den enkelte arbejdsplads målrettet arbejder med at forebygge mentale sundhedsudfordringer og styrke trivsel og arbejdsglæde. Indsatserne tager afsæt i velafprøvede og praksisnære værktøjer og metoder, som understøtter den enkelte virksomhedens mål om at skabe trivsel og mental sundhed.  

Målgruppe

Private virksomheder med op til 300 ansatte.

  • Arbejdspladser med op til 300 medarbejdere, hvor hele arbejdspladsen er målgruppen for indsatsen.
  • Indsatser rettet mod ledere på enkelte arbejdspladser med op til 300 ansatte.

Aktiviteter der støttes

De aktiviteter, den enkelte arbejdsplads gennemfører, skal være velkendte og afprøvede metoder og værktøjer. Det kan være: 

  • Implementering af trivsels- og stresspolitik.
  • Trivselsundersøgelse for kortlægning af udfordringer og udarbejdelse af handleplan for forebyggende indsatser.
  • Igangsættelse af konkrete indsatser som tidlig indsats for forebyggelse af stress, psykologisk sikkerhed, en positiv feedback- og feedforward kultur mm.  
  • Styrkelse af samarbejdet omkring opgaveløsning.  
  • Lederudvikling om håndtering af ’den svære samtale’, tidligindsats for drypvis sygefravær, kurser og/eller undervisning om tidlig opsporing af stress og stresshåndtering.

Vigtigt at huske

Ansøgningerne skal tage afsæt i en konkret udfordring, og det skal beskrives, hvordan aktiviteterne kan løse udfordringen. Aktiviteterne skal være indsatser, metoder og værktøjer, der er velafprøvede, og som har vist sig effektfulde i tidligere lignende indsatser. Som ansøger er det vigtigt, at I tydeligt beskriver, indholdet i de aktiviteter, I ønsker at gennemføre.

I skal også tydeligt beskrive, hvilke tegn på forandringer, I forventer at se på jeres virksomhed i hverdagen. Det er med til at sikre, at den viden og de erfaringer, I får, bliver til nye rutiner og en ny praksis i hverdagen.  

Velliv Foreningen har udarbejdet en guide til udfyldelse af ansøgning og evaluering, som vi anbefaler, du læser og anvender ved udfyldelse. HENT GUIDEN

Vores håndværkere går ikke over til hinanden og siger ’Nå, hvorfor er du ked af det i dag?’. Tonen er hård i vores branche, og vi snakker ikke så meget om de svage sider. De nye trivselsagenter er blevet lært op i at få øje på de medarbejdere, der ikke har det 100 procent godt. De har fået redskaber til at spørge ind og tilbyde hjælp.

Jan Johannsen, som er projektleder i KW Betonteknik