Gå til sidens indhold

GAIS

GAIS måler arbejdslyst gennem syv faktorer og i alt 40 spørgsmål. Spørgsmålene og de syv faktorer er testet af GAIS blandt et stort antal personer.

Målingen gennemføres en gang om året, hver sjette måned, hver måned, hver 14. dag eller en gang om ugen. Hvis man vælger hyppige målinger, får man ikke alle spørgsmål hver gang, men efter tre måneder har man besvaret hele skemaet.

Virksomheden har mulighed for at tilføje egne spørgsmål og undersøgelsen kan udvides til at dække APV (arbejdspladsvurdering) om psykisk arbejdsmiljø.

GAIS illustration2.png

3 gode ting

 1. En e-læringsplatform med viden og øvelser til ledelse og den enkelte medarbejder.
 2. God støtte til at gennemføre målinger både før, under og efter.
 3. Ledelsen kan sammenligne virksomhedens resultater med branchegennemsnit.

Opmærksomheder

 • GAIS har mange spændende funktioner, som kan virke overvældende i starten, og derfor kan det være godt at begynde med enkelte dele.

Tilbagemelding

Medarbejderen kan på sin personlige tilbagemelding se sin samlede score for arbejdslyst og scoren på de enkelte faktorer. Derudover præsenteres medarbejderen for et ‘fokuskort’ med fire felter, som har fokus på sammenhæng mellem hvilken score som medarbejderen har givet og medarbejderens prioritering.

Ledelsen kan se en samlet score for arbejdslyst og de syv enkelte faktorer både for virksomheden og for afdelingen. Ledelsen kan også se scoren på fokuskort for virksomhed som afdeling/team. Hvis det er tilvalgt, kan ledelsen anonymt se de kommentarer, som medarbejderne skriver. 

GAIS illustration2.png
GAIS dashboard 2021.png

Anonymitet

Ledelsen har kun adgang til at se besvarelser, når fem eller flere medarbejdere har besvaret, men kan aldrig se den enkelte medarbejders besvarelse. De skriftlige kommentarer er altid anonyme.

Øvelser/inspiration

Medarbejderne får anbefalinger for handlemuligheder og artikler, der kan læse til inspiration.

Der er et filter ved en-til-en-samtalerne, fordi der er autoritetsforskel. Jeg tror, man kan fjerne noget af det filter med en løsning som denne, hvor de kan få lov til at sidde med det selv, hvor jeg ikke konfronterer dem.

Leder

Se hvordan udviklerne selv præsenterer GAIS

Brugervenlighed

Man tilgår GAIS via en webbrowser på mobil, tablet eller desktop. En leder kan selv oprette sin virksomhed hos GAIS. Det gøres gennem enkle trin, sådan at alle nødvendige informationer bliver oprettet i systemet. Brugergrænsefladen er let forståelig, informativ og guidende, sådan at du bliver ledt gennem oprettelse af medarbejdere, ønsker til filtrering af data og udvælgelse af spørgsmål som til sidst sendes ud til medarbejderne. GAIS er udviklet sådan, at deres platform kan anvendes uden kundesupport, og det kommer til udtryk i et intuitivt og vejledende design.

Når medarbejderne har besvaret spørgsmålene, får lederen præsenteret alle data i et overskueligt dashboard med understøttende information. Der vises en samlet score, som er en hurtig indikator.

For medarbejderen er det enkelt at besvare spørgsmål. Efter en besvarelse får medarbejderen et samlet resultat, som er meget lig den visning lederen ser, og får samtidig anbefalet konkrete øvelser.

Både for medarbejdere og ledere fungerer navigationen intuitivt, uden at man som bruger farer vild i undermenuer eller lignende. Den enkelte medarbejder kan også selv oprette en konto hos GAIS, og få de samme funktioner uden, at ledelsen har adgang til data.

Man bliver tvunget til at standse op og tage stilling; "hvordan har jeg det?" Det tror jeg er godt.

Medarbejder

Hvad fortæller brugerne

Brugere fortæller, at GAIS er nem at starte op. Som leder får du præsenteret indsigter og data på en interessant måde med det vigtigste først. Hvis du gerne vil dykke mere ned i data, er der rig mulighed for det. Der er mange muligheder med GAIS, men du behøver ikke bruge alle funktioner til at starte med. Den visuelle visning af data er motiverende at klikke rundt i, og det er særligt interessant for en stor virksomhed med de mange muligheder for filtrering.

Som medarbejder er det enkelt at besvare spørgsmål, og det er interessant at se sin egen score og forslag til, hvad der kan arbejdes med at forbedre. Det er intuitivt designet og meget brugervenligt.

Alt i alt

GAIS er en omfattende og gennemarbejdet løsning, som måler arbejdslyst ud fra syv dimensioner og 40 spørgsmål. Målingen kan med tilføjelser også udgøre psykisk APV. Løsningen kan både anvendes hyppigt og mindre hyppigt.

Løsningen har mest fokus på, at ledelsen får informationer, der gør det muligt at skabe organisatoriske forandringer – tilbagemeldingen til medarbejderen giver ikke mulighed for at sammenligne over tid.

Det vil for nogle være en udfordring, at der er mange spørgsmål (når løsningen anvendes mindre hyppigt).

 • Brugeradministration

  Enhver kan oprette sig som bruger på GAIS både privat eller som virksomhed. En virksomhed kan have administratorer som kan oprette medarbejdere manuelt eller importere via csv/xlsxl.

 • Teknisk support

  Dansk

 • GDPR

  GAIS lever op til den danske lovgivning for datasikkerhed (GDPR).

 • Driftomkostninger

  GAIS er i udgangspunktet frit tilgængeligt og gratis for enhver.

  Virksomheder kan vælge at købe et GAIS Plus-abonnement, der bl.a. indeholder udvidet og prioriteret support, hjælp til opsætning, ekstra funktionalitet på platformen og meget mere.

  Et GAIS Plus-abonnement koster 100,- pr. medarbejder pr. år i en trappemodel, fx op til 100 medarbejdere, op til 200 medarbejdere osv.

  Eksempelvis vil 187 medarbejdere være ”op til 200” og vil derfor koste 100 kr. * 200 medarbejdere = 20.000 kr./årligt.

  Se mere.

Man bliver tvunget til at standse op og tage stilling; "hvordan har jeg det?" Det tror jeg er godt.

Medarbejder