Gå til sidens indhold

KOMPIS

KOMPIS er en app, som opfordrer medarbejderen til at gennemføre en række fysiske og mentale øvelser, som sigter på at træne robusthed og resiliens. Derudover måles sundhed og performance på seks parametre, hvor medarbejderne fx ugentligt besvarer 10 spørgsmål om fysiske og psykiske forhold. Spørgsmål og øvelser er udarbejdet af en forsker, der har undersøgt, hvilke øvelser der har størst effekt ud fra besvarelsen af spørgsmålene.

3 gode ting

 1. Særligt fokus på fysiske øvelser der bidrager til mental sundhed for den enkelte medarbejder.
 2. Mulighed for varsel med anbefaling om kontakt til sundhedsfagligt personale.
 3. Høj grad af anonymitet, med en grænse på minimum 20 medarbejdere ved generering af rapporter.

Opmærksomheder

 • Mange øvelser rettet mod den enkelte medarbejder kan fjerne fokus fra fælles og organisatoriske forebyggelsesmuligheder og placere ansvaret primært hos den enkelte.

Tilbagemelding

Medarbejderen kan se egen KOMPIS-score samt scoren opdelt i forhold til velvære, smerte og stress. Der er adgang til en kurve over egen udvikling samt en anonymiseret samlet KOMPIS-score for afdelingen/virksomheden.

Hvis medarbejderens score over en periode er nedadgående, tilbydes medarbejderen kontakt til eksternt sundhedsfagligt personale.

Ledelsen har adgang til at se virksomhedens og afdelingers samlede KOMPIS-score, samt fx medarbejdernes brug af app’en. Der er også adgang til at se score på de seks dimensioner.

Kompis banner.png

Anonymitet

Ledelsen kan kun se en afdelings besvarelse, når 20 og derover har besvaret.

Øvelser/inspiration

En væsentlig del af app’en er, at medarbejderne gennemfører fysiske og mentale øvelser uafhængigt af de spørgsmål, der stilles.

Se hvordan udviklerne selv præsenterer KOMPIS 

Brugervenlighed

KOMPIS-scoren er let at afkode med farveindikation. Brugergrænsefladen er simpel og intuitiv med få væsentlige funktioner fra forsiden. KOMPIS anbefaler relevante øvelser, som er korte og letforståelige med tydelig guidning både visuelt og auditivt. Der er også mulighed for at anvende forskellige værktøjer og høre interviews med forskere og andre videnspersoner. Brugergrænsefladen er velkendt fra andre apps, og det er derfor nemt at finde rundt i viden og værktøjer uden særlige forkundskaber.

Ledelsen har mulighed for at få adgang til et dashboard, hvor den samlede score for medarbejderne kan ses, og en generel visning af medarbejdernes data præsenteres. Dashboardet er enkelt og velkendt bygget op, hvilket gør det let at navigere i og afkode. KOMPIS kan også anvendes uden dashboard.

Der er ikke 1.000 knapper, og det er rigtig dejligt. Det kan, hvad det skal.

Medarbejder

Hvad fortæller brugerne

Brugere fortæller, at det er nemt besvare spørgsmål, og man enkelt bliver ledt videre til det, der kan have værdi at arbejde med selv. Det er intuitivt at navigere og starte øvelser. I det daglige fungerer det godt at modtage notifikationer, så man ikke glemmer at få gjort sine øvelser eller få svaret på spørgsmål.

Har været i løbende kontakt med KOMPIS ved implementeringen og føler sig godt serviceret.

Alt i alt

KOMPIS er en omfattende løsning, som både tilbyder øvelser til medarbejderne og en måling af sundhed og performance ud fra 10 spørgsmål.

Løsningen har mest fokus på, at den enkelte medarbejder styrker sin modstandsdygtighed og ydeevne (resiliens).

Det kan være en udfordring, at der er mindre fokus på at skabe viden, der gør det muligt for ledelsen at skabe organisatoriske forandringer.

 • Brugeradministration

  Virksomheden bliver oprettet med et domæne, hvorefter den enkelte medarbejder selv opretter sig.

 • Teknisk support

  Dansk
  Engelsk

 • GDPR

  KOMPIS lever op til den danske lovgivning for datasikkerhed (GDPR).

 • Driftomkostninger

  Prisen er 39 kr. pr. kvartal per medarbejder. Herudover findes en række tilvalgsydelser, hvor indhold tilpasses den enkelte virksomhed. Afhængig af virksomhedens størrelse vil der være et start-up gebyr på minimum 5.000 kr.

  Se mere.