Gå til sidens indhold

Peakon

Peakon måler på medarbejderengagement og arbejdsglæde på fem kategorier. Virksomheden har mulighed for at tilføje egne spørgsmål. Spørgsmålene kan udsendes med varieret frekvens fra en gang om året helt ned til en gang om ugen. Antallet af spørgsmål til medarbejderne tilpasses, så der er færre spørgsmål, når der spørges ofte. Løsningen indeholder en dialogfunktion, hvor medarbejderen anonymt kan kommunikere med lederen om medarbejderens besvarelse.

3 gode ting

 1. Chatfunktion som giver medarbejder og leder mulighed for anonymiseret dialog om de konkrete besvarelser.
 2. Mikro-kurser som kan bruges som dialogværktøj med lederne.
 3. Lederen kan lægge udviklingsmål ind for afdelingen.

Opmærksomheder

 • Vær opmærksomhed omkring anonymitet ved kommentarmuligheden - ledere kan muligvis genkende deres medarbejderes sprogbrug.

Tilbagemelding

Medarbejderen kan på sin personlige tilbagemelding få data om egen trivsel på baggrund af egne svar og kan følge sin egen udvikling. Medarbejderen kan se lederens udviklingsmål for den afdeling, som han/hun arbejder i. Hvis lederen har åbnet faciliteten, kan medarbejder og leder have en skriftlig dialog, hvor medarbejderen er anonym.

Ledelsen kan se medarbejdernes samlede score på medarbejderengagement og arbejdsglæde inden for de fire kategorier, samt de spørgsmål, som virksomheden har tilvalgt. Leder kan vælge at dele sit dashboard med medarbejderne og bruge det i dialoger om trivsel med medarbejderne.

Dashboard 1.png

Anonymitet

Ledelsen kan kun se en afdelings besvarelse, når fem eller flere medarbejdere har besvaret.

De kommentarer, som medarbejderen kan skrive, vil, ud fra kommentarens indhold, gøre det muligt for ledelsen at identificere medarbejderen.

Øvelser/inspiration

Løsningen tilbyder en række ressourcer i form af vejledninger, e-bøger, rapporter, blogs, webinarer og lignende.

Jeg tror virkelig, det gør meget for ens arbejdsglæde, at man kan gøre det på ugentlig basis, fordi man kan komme af med sine frustrationer.

Medarbejder

Se hvordan udviklerne selv præsenterer Peakon 

Brugervenlighed

Peakons digitale løsning tilgås i en webbrowser. Brugergrænsefladen er meget intuitiv, og den vigtigste information bliver præsenteret på forsiden. Under den samlede score er det muligt at se scoren for det enkelte spørgsmål, og hvordan udviklingen har været over tid. Det kan indledningsvist tage tid at sikre den rette segmentering i forhold til afdelinger, og sikre datastrukturen.

Data bliver præsenteret på en let og overskuelig måde med tilhørende ikoner, der forklarer datapunktet. Der kan sorteres på afdelingsniveau for at få et mere detaljeret billede.

Medarbejderne har mulighed for at kommentere på spørgsmålene. Der er et samlet overblik over alle kommentarerne, hvor det er enkelt at sende dem til en ansvarlig leder.

Navigationen er velkendt fra andre websystemer, hvorfor mange vil finde det naturligt at finde rundt på platformen.

Medarbejderne modtager et link på deres mail og kan herfra klikke sig ind og besvare spørgeskemaet. Det er intuitivt og nemt at tilgå. Spørgsmålene svares ud fra en 0-10 score med en tilhørende forklaring af spørgsmål og svarmuligheder. Når besvarelsen er afsluttet, får medarbejderne et individuelt dashboard, som er let at afkode og forstå. Resultatet giver overblik over medarbejderens besvarelse. Når den nærmeste leder har aktiveret en indsats, vises den hos medarbejderen.

Her har vi mulighed for at få aggregerede data på tværs, og det er rigtigt fint, fordi vi kan se nogle tendenser på tværs, som vi ikke får ligeså klart frem med kvalitative metoder som en-til-en-samtaler.

Leder

Hvad fortæller brugerne

For lederne, som er blevet interviewet, er Peakon en overskuelig måde at få præsenteret data på. Data bliver præsenteret enkelt og forståeligt, og det bidrager til, at det er nemmere at bruge udenfor HR-afdelingen.

Peakon er generelt meget forklarende og det gør, at der ikke er behov for understøttelse til at forstå data.

Nogle af spørgsmålene skal der sorteres lidt i, de er meget amerikaniserede, men det er et godt værktøj til at åbne en dialog. Vi ser ikke scoren som facit, men som afsæt for dialog.

HR: Det er blevet nemmere at understøtte lederne. Der bliver mindre mudderkast dialog og mere fagligt når man kan referere til dataene.

Alt i alt

Peakon er en omfattende løsning med stor mulighed for tilpasning til den enkelte virksomhed.

Løsningen har meget fokus på at skabe en dialog mellem medarbejder og leder, ved at leder opsætter mål, og medarbejder besvarer spørgsmål og giver kommentarer.

Det kan være en udfordring, at anonymiteten er dårligt sikret, når ledelsen kan se afdelingsrapporter fra tre besvarelser og derover.

 • Brugeradministration

  Medarbejdere kan oprettes ved at importere en csv/xlsl fil, eller benytte Peakons REST API, som kan integreres med andre systemer og trække medarbejderdata.

 • Teknisk support

  Dansk

  Engelsk

 • GDPR

  Peakon lever op til den danske lovgivning for datasikkerhed (GDPR).

 • Driftomkostninger

  Der tilbydes tre forskellige løsninger med priser fra 38.000 kr. årligt op til 100 medarbejdere. Kontakt leverandør for et tilbud.

  Se mere.