Gå til sidens indhold

Sammenligning af værktøjerne

Se hvordan de digitale tjenester adskiller sig fra hinanden eksempelvis i forhold til målemetode, fokus og anonymitetsgrænse.

04.02.Tabel@2x.jpg

Organisation eller individ

De digitale værktøjer har forskellig fokus på forebyggelse. Nogle løsninger lægger vægt på den enkelte medarbejders muligheder for selv at forebygge mentale sundhedsproblemer, og andre vægter forebyggelse på det organisatoriske plan. Nedenstående figur viser, hvordan værktøjerne placerer sig i forhold til dette.

Indplaceringen er ikke gennemført ud fra helt eksakte kriterier. Se herunder hvilke forhold, der har indgået i indplaceringen i koordinatsystemet. Jo mere løsningen tilbyder i relation til kriterierne, jo højere scorer løsningen på den pågældende akse.

Diagram@2x.png (2)

Organisatorisk forebyggelse

 • Informationer som kvalificerer ledelsesindsatsen, herunder identificerer belastninger og behov i medarbejdergruppen.
 • Vejledning til ledelsen.
 • Mulighed for at bruge løsningen i dialogen med medarbejderne samt vejledning og støtte til dette. Herunder:
  • Hjælp til at inddrage medarbejderne i implementeringen.
  • Hjælp til den løbende dialog med medarbejderne.
 • Støtte til forbedringsindsatser på organisatorisk niveau.

Individuel forebyggelse

 • I hvor høj grad er der øvelser til medarbejderne.
 • Kan den enkelte medarbejder få overblik over egen tilstand.
 • Vejledning til den enkelte medarbejder (vurderet på omfang og kvalitet).
 • Har den enkelte medarbejder mulighed for ekstern hjælp.
 • Fokus på medarbejderens resiliens.

Her er de seks testede tjenester

Klik på hver enkelt for at læse mere om dem.