Gå til sidens indhold

Trivsel for alle

Psykisk arbejdsmiljø på arbejdsplads med voldsomme hændelser

Det betegnes som et mental højrisikojob at være brandmand, fordi man er udsat for mange uforudsete og voldsomme hændelser. Daregender, Frederiksborg Brand & redning og Danske Beredskaber har derfor udviklet en række materialer, som giver konkrete redskaber og information, der kan forebygge mental mistrivsel for medarbejderne. Projektet er støttet af Velliv Foreningen, og indsatspakkerne henvender sig til henholdsvis kolleger, ledere, familier og arbejdsgivere. 

Indsatspakke 1 - Defusion og Intern kollegastøtte: 

Materiale

Action Cards 

Indsatspakke 2 - Lederredskaber

Materiale

Velkomstmappe nye medarbejdere

Indsatspakke 3 - Familie og Arbejdsliv 

Matieriale

Folder til partner

Folder til virksomhed

Du kan desuden læse om proceduren for et psykisk beredskab her. 

Pårørende på job

Hvordan kan man passe sit job, hvis ens ellers velfungerende 18-årige søn pludselig får voldsom angst og mister lysten til at leve? Masser af forældre står i den situation, og mange får selv stress, må sygemeldes, eller mister deres job. Men det behøver ikke at gå så galt.

Du finder gode råd til pårørende på job her.

Tilbage på arbejde i en coronatid

Efter en krise søger vi mennesker automatisk tilbage til den normale hverdag, som vi husker den. Problemet er, at vi ikke kommer tilbage til den hverdag, vi forlod, men til en verden med ændrede vilkår, hvor måder at arbejde på, måder at være sammen på og måder at forstå os selv på kan være ændrede.

Arbejdsmiljøcentret har støttet af Velliv Foreningen udviklet en række værktøjer målrettet ledere på alle niveauer, som har til opgave at sikre, at medarbejderne vender sikkert og trygt tilbage til en ny hverdag på arbejdspladsen.

Du finder værktøjet her.

Guide til trivselsapps

I de senere år er en række sundhedsapps og -værktøjer kommet på markedet. Spørgsmålet er, hvad de har at tilbyde i forhold til samtalen om mental sundhed på arbejdspladsen. Velliv Foreningen lavet denne analyse af seks digitale værktøjer, for at gøre det nemmere for SMVer at orientere sig i tilbuddene. 

Gå til guiden.

Mindfulness og compassion

Medarbejdere på landets hospices er i særlig risiko for mentale sundhedsudfordringer, fordi det kræver virkeligt nærvær og en udviklet empati, når man hver dag omgås mennesker, der er døden nær. Oplev i filmen hvordan sygeplejersker på hospices bruger mindfulness og compassion i de svære situationer, de står i på deres arbejde med døende mennesker på hospice.

Se filmen.

Find en række meditationer udviklet i projektet her.